Och jag sluter mina ögon

Och jag sluter mina ögon

Detta är mitt femte stora projekt.

Det första stora projektet var ”Utanför mitten” 1997-99 och sedan följde ”Ryckt ur mina drömmar” 1999-2003, ”Andra platser” 2003-06, ”Jag sätter mig ner och väntar” 2006-09.

Det har tidigare handlat om utanförskap/ensamhet, öde platser utan människor, förgängligheten och senare naturens återhämtningskraft.

Att jobba i projektform har för mig inneburit att alla bilder ingår i samma tema och försök att förmedla en känsla och att de även oftast fått gemensamma titlar.

Med de här bilderna vill jag försöka beskriva, förmedla känslan av en gnagande, undermedveten längtan/saknad efter något. Detta ”något” som egentligen inte går att sätta fingret på eller formulera i ord. Kanske är det saknaden efter en plats/tillvaro eller förändring. Kanske att den där saknaden fanns med från början, djupt rotad i personligheten och är svår att tvätta bort.

Jag tänker att bilderna kan fungera som en slags symbol för en passage/portal till det saknade. Liksom ett fönster.

De flesta bilder går i gul ton vilket för mig bl.a. symboliserar förgängligheten. En stor inspirationskälla till mina bilder har bl.a. varit musiken av Harold Budd och Brian Eno men också den ryska filmen ”Stalker” från 1979 av Andreij Tarkovsky. Filmen är i stora delar svagt gultonad och två män följer en vägvi-sare genom öde landskap i hopp om att hitta en portal till ”något annat”, en förändring.

Utställningen på Galleri Kronan omfattas av ett 40-tal bilder i olika storlekar. Alla bilder har ett digitaltryck som grund och de bilder som är på duk är även bearbetade med oljefärg. Några bilder har fått egna titlar men annars har alla andra den gemensamma titeln - och jag sluter mina ögon